zdrowieja.pl

Blog o modzie, urodzie i zdrowiu

Co to jest POChP
Zdrowie

Co to jest POChP? Najważniejsze fakty

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, w skrócie POChP, to jedna z najczęściej występujących chorób układu oddechowego. Szacuje się, że w Polsce  na POChP może chorować nawet około 2 miliony pacjentów. Choroba stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia – jak prognozuje WHO  w ciągu najbliższych 10 lat śmiertelność w związku z POChP może wzrosnąć na świecie o ponad 30%, natomiast do 2030 roku będzie to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów. Tym bardziej warto wiedzieć, co to jest POChP i jakie niesie ze sobą konsekwencje zdrowotne.

Czym jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc?

Jest to choroba przewlekła, która charakteryzuje się stałym występowaniem  objawów ze strony układu oddechowego. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

 • duszność (pojawiają się na późniejszym etapie rozwoju choroby),
 • kaszel nasilający się rano i wieczorem,
 • skąpe wykrztuszanie,
 • odkrztuszanie plwociny,
 • obniżoną tolerancję na wysiłek.

Choroba ta charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych, co wynika z narażania na czynniki szkodliwe – gazy i pyły. Zmiany te są spowodowane stanem zapalnym w oskrzelach, zmianami w miąższu płuc oraz w naczyniach płucnych.

Warto podkreślić, że POChP mogą towarzyszyćchoroby, przede wszystkim układu sercowo naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych, arytmie), ale też  cukrzyca, osteoporoza, niedożywienie, rak płuca, rozstrzenie oskrzeli, zespół metaboliczny czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Więcej o tym, co to jest POChP i o złożoności tej choroby można się dowiedzieć na stronie internetowej www.oddychajmy.pl

Czynniki ryzyka

POChP jest chorobą cywilizacyjną, którą do tej pory zdiagnozowano u około 380 milionów ludzi na świecie. Jeszcze do niedawna występowała ona zauważalnie częściej u mężczyzn niż u kobiet, jednak ta tendencja się zmienia i obecnie nie można już twierdzić, że jedna z płci jest bardziej obciążona ryzykiem zachorowania.

Główną przyczyną POChP są niekorzystne czynniki wywołujące chorobę, do których zaliczymy przede wszystkim:

 • palenie tytoniu,
 • bierne palenie,
 • kontakt z silnie zanieczyszczonym powietrzem (w sezonie grzewczym problem ten dotyczy niemal całej Polski).

Osoby po 40. roku życia, które są narażone na te czynniki oraz obserwują u siebie objawy POChP, powinny regularnie badać swoje płuca i informować lekarza o zaostrzeniu np. kaszlu czy pojawieniu się krwawej plwociny.

Czy POChP jest chorobą uleczalną?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc powoduje nieodwracalne zmiany w dolnych drogach oddechowych. Chorzy będą więc do końca życia zmagać się z ograniczeniami fizycznymi, m.in. brakiem możliwości intensywnego uprawiania sportu. Z drugiej jednak strony POChP poddaje się profilaktyce i leczeniu.

Skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od wyboru metody oraz stopnia zaawansowania choroby. Stąd tak ważne jest, aby pacjenci obserwujący u siebie pierwsze objawy POChP od razu zgłosili się do lekarza i zostali poddani szczegółowej diagnostyce w kierunku Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc.

Nie mylić POChP z astmą

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest bardzo często mylona z astmą, co wynika z podobieństwa objawów. Trzeba natomiast wiedzieć, że obie choroby znacząco się od siebie różnią. Poniżej wymieniamy najbardziej charakterystyczne cechy POChP:

 • grupę ryzyka tworzą przede wszystkim palacze,
 • choroba ujawnia się głównie u osób po 40. roku życia,
 • skutki choroby są nieodwracalne,
 • niepokojące objawy POChP początkowo mogą być nieswoiste, narastają stopniowo, u niektórych pacjentów dość długo nie występują duszności,
 • zawsze pojawia się uporczywy kaszel, nasilający się rano i wieczorem,
 • typowe dla POChP jest odkrztuszanie plwociny, która może zmieniać wygląd na śluzowo-ropny oraz zawierać krew,
 • z czasem pojawia się duszność zarówno wysiłkowa, jak i spoczynkowa.

Z kolei w przebiegu astmy obserwuje się objawy o charakterze napadowym i zmiennym, a badanie spirometryczne daje często prawidłowy wynik. Ta choroba najczęściej ujawnia się  u dzieci i osób młodych.

Ważne

Niezależnie od tego, czym są spowodowane dolegliwości oddechowe, wymagają one pilnej diagnostyki – nie wolno ich lekceważyć.

Nieleczona Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje

Wysoka śmiertelność z powodu POChP jest dostatecznym argumentem przemawiającym za tym, aby nie bagatelizować objawów tej choroby i jak najszybciej poddać się leczeniu. Wielu pacjentów zwleka jednak z tym do momentu, w którym nie są już w stanie normalnie funkcjonować.

Konsekwencjami nieleczonej Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc są m.in. bardzo silna duszność, ciągłe zmęczenie oraz stopniowe izolowanie się od bliskich i znajomych. Choroba ma również wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, prowadząc do rozwoju stanów lękowych oraz depresji.

POChP można leczyć doprowadzając do złagodzenia objawów i poprawy komfortu życia,