zdrowieja.pl

Blog o modzie, urodzie i zdrowiu

Zdrowie

E zwolnienie online- jak ono działa?

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4 jest wystawiane w sytuacjach, w których pracownik nie jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków przez określony czas. Z racji tego, że obecnie cyfryzacja nie ominęła również gabinetów lekarskich, obecnie wystawia się e zwolnienie online. Wobec tego warto wiedzieć, jak ono działa.

Czym jest i jak wygląda e zwolnienie online?

E zwolnienie online wystawiane jest pacjentom w momencie, kiedy ich stan zdrowia sprawia, że czasowo nie są wstanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Wówczas takie e zwolnienie online składa się z numeru PESEL pacjenta, a także pozostałych danych. Warto zaznaczyć, że lekarzowi w tym wypadku potrzebny będzie jedynie numer PESEL. Cała reszta danych automatycznie pobierana jest z systemu. Co więcej pacjent, który ubiega się o e zwolnienie online nie musi równocześnie posiadać Internetowego Konta Pacjenta. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli je posiada, wówczas może sprawdzić całą historię otrzymanych zwolnień lekarskich. E zwolnienie online w sposób całkowicie automatyczny przesyłane jest do ZUS-u.

Jakie są największe zalety e zwolnienia online?

E zwolnienie online posiada wiele zalet. Przede wszystkim można uzyskać je w drodze e konsultacji, a to oznacza, że nie trzeba nawet wychodzić z domu. Warto również wiedzieć, że w momencie kiedy lekarz podejmie decyzję o konieczności wystawienia e zwolnienia online, automatycznie poinformowany zostanie o tym także zakład pracy pacjenta. Wówczas nie musi on fatygować się, by powiadomić o tym swojego pracodawcę, szczególnie w momencie, gdy jest chory. Kolejną ważną zaletą e zwolnienia online jest wysoki poziom zabezpieczenia danych. Okazuje się, że większość z nich- oprócz numeru PESEL- pobierana jest z systemu w sposób automatyczny. Dzięki temu sam pacjent ogranicza ich podawanie do minimum. Finalnie warto również podkreślić to, że e zwolnienie online jest wystawiane znacznie szybciej niż dokument papierowy. Zajmuje to znacznie mniej czasu, a także automatycznie zawiadamiany jest o nim Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

E zwolnienie online a e wizyta u specjalisty

E zwolnienie online, czyli zwolnienie elektroniczne wystawiane jest w drodze e wizyty. Pacjent więc odbywa konsultacje w telemedycznym gabinecie. Wówczas lekarz na podstawie rozmowy z pacjentem, a także weryfikacji dokumentacji medycznej jak np. wyników badań czy historii choroby, może postawić diagnozę i skonsultować schorzenia. Wówczas jeśli podczas e wizyty zostanie stwierdzona czasowa niezdolność do pracy, to jej finalnym rezultatem jest wystawienie pacjentowi e zwolnienia online. Na jego podstawie pacjent ma „usprawiedliwioną” nieobecność w pracy na konkretny czas.

E zwolnienie online wystawiane jest na podstawie telemedycznych konsultacji. Pacjent konsultuje swoje dolegliwości ze specjalistą, który następnie podejmuje decyzję o wystawieniu e zwolnienia. Dokument elektroniczny jest przesyłany bezpośrednio do pracodawcy jak i do ZUS-u. By go otrzymać pacjent musi jedynie podać swój numer PESEL.